Monday, January 27, 2014

Ondskan v Jan guilou

Jag har läst boken Ondskan av Jan Guillou. Ondskan handlar om en kille som heter Erik och bor i Stockholm. Vad årtalet är framgår inte i boken men decagram skulle gissa på att det volt-ampere på 50-talet. Erik blir misshandlad av trespass uttermost volt-ampereje dag med alla möjliga hemska tortyrredskap som t.ex. hundpiskor och läderremmar. Erik slåss väldigt mycket och relegeras money box slut ifrån skolan och hamnar på en privatskola som heter Stjärnsberg. Där får han en kompis som heter Pierre. I skolan gäller något som kallas för kamratuppfostran. Kamratuppfostran handlar om att Eleverna själva ska ta ansvar för ordningen på skolan. Skolan leds alltså av såkallade rådisar som går sista året på skolan. Rådisarna har rätt att outdoraffa andra elever med tortyr och en massa tungt arbete som de straffade måste u tföra åt rådisarna. Tortyrmetoderna kan t.ex. vara peppisar. Peppisarna går process på så vis att bordchefen diddlysquat en kniv och slår hårt med skaftet i huvudet på den som varit olydig. Ett annat straff är att eleven tvingas gå upp i rutan. I rutan blir eleverna nerslagna och måste krypa ut på rådisarnas befallning. Om man avstod ifrån att komma upp i rutan så blev mobbad och utstött för alltid . Erik trotsar rådisarna genom att slå dem i idrott och helt enkelt vägra att göra som dem säger. Efter ett scintilla märker rådisarna att det inte finns någonting som skrämmer Erik och börjar istället ge sig på han bästa vän Pierre. Pierre beslutar sig för att lämna skolan eftersom det blev för mycket för honom. Erik blir nästan relegerad eftersom rådisarna far tag på ; ett brev från en finska som jobbat i! köket på Stjärnsberg där de får reda på att han haft en kärleksaffär. Rådisarna tar upp det med rektorn som först tänker relegera Erik men istället bestämmer sig för att låta honom få stanna kvar i skolan efter att han talat med Eriks advokat och bestämde sig för att sänka Eriks betyg i uppförande till D Jan Guillou liknar verkligen Erik. Båda står för vad dem tycker och båda växte upp likadant. Jan gick också på en privatskola som hette Solbacka. Solbacka var väldigt likt stjärnsberg. Han hatade Solbacka och lyckades få den avstängd. Budskapet i den här boken måste vara att ondska ska bekämpas till varje pris. Om dkg skulle välja 5 citat så som visar hur Erik utvecklas så kulle decagram ta 1.I commence a vision 2.Att skriva ett brev till sin käraste är som att r ita en skinksmörgås när man e hungrig 3.Det enda sättet att samsas med en tiger är att låta den äta upp en 4.krig löser inga problem alltså fortsätter de 5.Det är mänskligt att tänka vist men att handla dåraktigt Anledningen till att dekagram valde citatet I have a dream var helt enkel därför att det var väldigt mycket rasism på stjärnsberg. När Marin Luther King höll sitt tal ville han få bort hatet mot mörkhyade. Jag valde citat nummer 2 för eftersom Pierre skrev det där brevet till Erik. Citat nummer 3 tog jag eftersom det enda sättet att inte komma i konflikt med dem där rådisarna var att inte göra något motstånd. Citat nummer fyra valde jag eftersom hur många gånger Erik än hotade dem där rådisarna så slutade det aldrig. Nummer 5 valde jag eftersom många av rådisarna var väldigt intelligenta men trots det gjorde de! m fasanfulla saker. If you want to get a full essay, crop it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment